Servicevoorwaarden

Wij leveren diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidsregels, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verdergaat, omdat het openen, browsen of anderszins gebruiken van de Site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst.

U mag geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren via deze site dat (a) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding kan geven tot enige civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetten van de VS of de wetten van een ander land dat van toepassing kan zijn; of (c) inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de Site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven voor winkeldoeleinden en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door www.plushyz.com vooraf. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend zonder kennisgeving aan u.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de "Inhoud") uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt verstrekt of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van klanten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons bedrijf.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of een dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient www.plushyz.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site